Programovanie dodatočného kľúča

Programovanie dodatočného kľúča

Pridávanie nových kľúčov. Opravujeme a programujeme všetky riadiace jednotky serie EXX, FXX:

  • EWS2, EWS3, EWS4
  • CAS1, CAS2, CAS3, CAS3+
  • CAS4, CAS4+
  • FEM / BDC

Ako aj:

  • opravujeme kľúče
  • výmena batérii
  • frézujeme groty
  • dorábame kľúče
  • oprava riadiacej jednotky diaľkového ovládača